remaja

Tag

Pendahuluan Masa remaja adalah periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa, yang melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Sebelum mencapai masa remaja, individu telah mengalami serangkaian perkembangan dan memperoleh banyak pengalaman (Santrock, 2007). Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja mempengaruhi perkembangannya, khususnya dalam pencarian identitas diri. Remaja berupaya untuk merumuskan siapa dirinya dan...
Read More